Βγαίνοντας από τη «ζώνη άνεσης»

«Η άνεση μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Η άνεση παρέχει το πάτωμα αλλά και το ταβάνι». Trevor Noah

Demonstrate your ability to thrive outside our comfort zone by answering the questions below 👇

  • List 5 things that push you out of your comfort zone. When did you experience these?
  • Do you actively seek new ways and opportunities that would get you out of your comfort zone?

Δείτε αυτό το παράδειγμα 👇

Complete and Continue