Διαχείριση χρόνου

«Κάνε ένα σχέδιο για τη σημερινή σου δουλειά και για τη δουλειά της κάθε μέρας. Μετά δούλεψε με βάση το σχέδιο σου». Margaret Thatcher

Δείξτε τις ικανότητές σας στη διαχείριση χρόνου απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις 👇

  • Φτιάχνετε λίστες με τα πράγματα που πρέπει να κάνετε; Δώστε παραδείγματα
  •  Έχετε τρόπο να ελέγχετε το χρόνο σας; Θέτετε στον εαυτό σας χρονικά όρια;
  • Χρησιμοποιείτε προγράμματα διαχείρισης χρόνου όπως π.χ. το Pomodoro;
  • Αισθάνεστε άνετα όταν αναθέτετε εργασίες σε άλλους;
  • Πώς οργανώνετε το χρόνο σας; Εστιάζετε σε μία εργασία τη φορά ή εκτελείτε πολλές εργασίες ταυτόχρονα (multitasking);
  •  Πώς σχεδιάζετε τη μέρα σας; Έχετε κάποια συγκεκριμένη ρουτίνα; Πώς είναι αυτή;

Complete and Continue