Επίλυση προβλημάτων

«Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας με το ιδιο σκεπτικό που τα δημιουργήσαμε» Albert Einstein

Αναδείξτε την ικανότητα σας στην επίλυση προβλημάτων απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις 👇

  •  Για πια περίπτωση επίλυσης προβλήματος είστε περισσότερο περήφανος/η; Γιατί; Τι συνέβη:
  • Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι τα προβλήματα που επιλύσατε δεν θα εμφανιστούν πάλι; Έχετε αναπτύξει κάποια μέθοδο/τεχνική για να επιλύετε παρόμοια προβλήματα;
  • Μιλήστε για κάποια περίπτωση όπου επιστρατεύσατε τη δημιουργική σας σκέψη για να επιλύσετε μια δύσκολη κατάσταση με κάποιο προϊόν/ κατάσταση ή διαδικασία.
  • Περιγράψτε μια περίπτωση όπου χρειάστηκε να σκεφτείτε «έξω από το κουτί» για να λύσετε ένα πρόβλημα με κάποιο προϊόν/κατάσταση ή διαδικασία. Τι κάνατε;

Δείτε αυτό το παράδειγμα 👇

Complete and Continue