Ενεργή ακρόαση

«Δύο αυτιά έχουμε, στόμα όμως ένα, για να ακούμε περισσότερα, όμως λιγότερα να λέμε». Ζήνων ο Κιτιεύς

Δείξτε την ικανότητα σας στην ενεργή ακρόαση απατώντας στις παρακάτω ερωτήσεις👇

  • Θεωρείτε τον εαυτό σας καλό/ή στην ενεργή ακρόαση; Γιατί;
  • Τί νομίζετε ότι χρειάζεται κάποιος για να θεωρηθεί καλός ακροατής; Γιατί;
  • Δείχνετε ενδιαφέρον και προσπαθείτε να δημιουργήσετε σχέση εμπιστοσύνης όταν επικοινωνείτε με άλλα άτομα; Το θεωρείτε σημαντικό; Γιατί;
  • Παρατηρείτε τη γλώσσα του σώματος όταν μιλάτε με άλλους; Θεωρείτε ότι αυτό βοηθά να καταλάβετε τους άλλους καλύτερα; Γιατί;
  • Εάν δεν καταλαβαίνετε πλήρως κάτι ζητάτε από τους άλλους να διευκρινίσουν ή να επαναλάβουν;Γιατί το θεωρείτε αυτό σημαντικό;

Complete and Continue