Προθυμία να διδάξετε και να διδαχθείτε

«’Οσο πιο πολύ διαβάζεις, τόσο περισσότερα μαθαίνεις. Όσα περισσότερα μαθαίνεις, σε όλο και περισσότερους τόπους θα βρεθείς». Dr. Seuss

Δείξτε κατά πόσο είστε πρόθυμοι να διδάξετε και να διδαχτείτε απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις 👇

  • Προσπαθείτε να βελτιώσετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας και να τις εφαρμόσετε στο χώρο εργασίας σας; (δώστε ένα παράδειγμα)
  • Χρησιμοποιείτε διαδικτυακές μαθησιακές πλατφόρμες (Coursera, Futurelearn…) για να καλλιεργήσετε τις δεξιότητές σας ; Έχετε αποκτήσει κάποιο σχετικό πιστοποιητικό;
  • Τί κάνετε όταν «κολλάτε» σε κάποια εργασία; Ζητάτε βοήθεια από τους συναδέλφους σας;
  •  Εάν δείτε ότι ένας/ μία συνάδελφος σας δυσκολεύεται με την εργασία που έχει αναλάβει κι εσείς γνωρίζετε καλά πώς πρέπει να γίνει, του δείχνετε πώς να πετύχει τον επιθυμητό στόχο ή προτιμάτε να την κάνετε εσείς αντί γι’ αυτόν/ή (παρακαλώ δώστε παραδείγματα);
  • Πώς σας βοηθάνε οι μαθησιακές και διδακτικές σας ικανότητες στη συνεργασία σας με  τους άλλους;

Complete and Continue