Προκαλώντας αλλαγές

«Αυτό που πρέπει να κάνεις όταν δεν σου αρέσει κάτι είναι να το αλλάξεις. Αν δεν μπορείς να το αλλάξεις άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο το προσεγγίζεις. Μην παραπονιέσαι». Maya Angelou

Δείξτε την ικανότητά σας να προκαλείτε αλλαγές απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις 👇

  • Όταν βλέπετε ότι κάτι μπορεί ότι να βελτιωθεί, προσπαθείτε να προτείνετε αλλαγές έστω και εάν αυτό μπορεί να σας προσκαλέσει δυσκολίες; Μπορείτε να δώσετε κάποιο παράδειγμα;
  • Είστε εσείς αυτός/η που εισάγει τις αλλαγές στον οργανισμό σας;
  •  Επικοινωνείτε με άλλα άτομα που εργάζονται στον τομέα σας; Προσπαθείτε να βρείτε ευκαιρίες να δικτύωσης οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε νέες συνεργασίες;
  •  Προσπαθείτε να μαθαίνετε διαρκώς καινούργια πράγματα και να τα εφαρμόζετε στην πράξη;

Complete and Continue