Πώς αντιμετωπίζετε απροσδόκητες καταστάσεις

«H ζωή δεν είναι προβλέψιμη». Dwayne Johnson

Δείξτε την ικανότητά σας να ανταπεξέρχεσθε σε απρόσμενες προκλήσεις απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις 👇

  • Πώς ανταπεξέρχεσθε σε μία απροσδόκητη κατάσταση;
  • Πώς ανταπεξέρχεσθε όταν προκύπτουν αλλαγές στα σχέδια σας;
  • Μπορείτε να επαναπροσδιορίσετε τη στάση σας όταν τα πλάνα αλλάζουν;
  •  Είστε έτοιμοι/ες να αδράξετε νέες ευκαιρίες ή να αντιμετωπίσετε νέες προκλήσεις;
  • Πώς προετοιμάζεστε για να αντιμετωπίσετε το απροσδόκητο;
  • Πώς προσαρμόζεσθε για να ανταπεξέλθετε σε μία καινούργια κατάσταση ή μία ανάγκη;
  • Πώς θα βαθμολογούσατε την ικανότητά σας να προσαρμόζεσθε στις αλλαγές;
  • Είστε πρόθυμος/η να μάθετε νέες μεθόδους, διαδικασίες ή τεχνικές; Μπορείτε να δώσετε κάποια παραδείγματα;

Δείτε αυτό το παράδειγμα 👇

Complete and Continue