Πώς σας βοηθά η δημιουργικότητά σας να κάνετε απρόσμενες συνδέσεις;

«Όταν βλέπεις κάποιον να φοράει τις μεγάλες μπότες του, αρχίζει στα σίγουρα μια περιπέτεια» Winnie the Pooh

Δείτε κάποιες ερωτήσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν να αναδείξετε την ικανότητά σας να κάνετε πρωτότυπες συνδέσεις;

  • Έχετε κάνει ποτέ κάποια πρωτότυπη σύνδεση; Μπορείτε να αναφερθείτε σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση; Ποιο πρόβλημα σας βοήθησε να επιλύσετε;
  • Θα θεωρούσατε τον εαυτό σας ως κάποιον που σκέφτεται πρωτότυπα; Γιατί;
  •  Γνωρίζετε το SCAMPER, τη μέθοδο 6-3-5 (brainwriting), τα καπέλα σκέψης ή άλλες παρόμοιες τεχνικές; Τις χρησιμοποιείτε; Τί πιστεύετε γι’ αυτές; Τί σας αρέσει σε αυτές; Μπορείτε να θυμηθείτε κάποια περίπτωση που τις χρησιμοποιήσατε μαζί με τους συναδέλφους σας;

Complete and Continue