Είναι η ανάπτυξη ενός πρότζεκτ δημιουργική προσπάθεια;

«Κάθε πρότζεκτ είναι μια ευκαιρία να μάθω, να αντιμετωπίσω προβλήματα και προκλήσεις, να επινοήσω και να ξαναεπινοήσω». David Rockwell

Μπορείτε να δείξετε τη δημιουργικότητά σας εστιάζοντας στην ψηφιακή ιστορία σας στην εμπειρία ανάπτυξης ενός πρότζεκτ!

  • Έχετε αναπτύξει κάποια πρότζεκτ;
  • Πώς σας βοήθησε η δημιουργικότητά σας κατά την πορεία;
  • Πώς σας βοήθησε η δημιουργικότητά σας να καθοδηγήσετε την ομάδα σας/ ή να γίνεται ένας καλός ομαδικός παίκτης;
  •  ‘Εχετε ποτέ αντιληφθεί μια ευκαιρία/ έναν τρόπο να αναπτύξετε ένα πρόξεκτ διαφορετικά ώστε να επιτύχετε καλύτερα/πιο επιθυμητά αποτελέσματα;

Δείτε αυτό το παράδειγμα 👇

Complete and Continue