Αποδεχόμενοι τις πολιτισμικές διαφορές

«Δεν είναι οι διαφορές που μας διαχωρίζουν. Είναι η αδυναμία μας να τις διακρίνουμε, να τις αποδεχόμαστε και να τις επεφημούμε». Audre Lorde

Αναδείξτε τις δεξιότητές σας απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις👇

  • Κάνετε μια σύντομη εισαγωγή σχετικά με την εμπειρία σας να εργάζεστε σε πολυπολισμικά περιβάλλοντα.
  • Έχετε αντιμετωπίσει προκλήσεις ενώ εργάζεσθε σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα; Πώς τις διαχειριστήκατε;
  • Έχετε ζήσει/σπουδάσει στο εξωτερικό; Εάν ναι, μιλήστε μας για την εμπειρία σας.
  • Πώς διαχειρίζεστε τις διαπολιτισμικές διαφορές ώστε να μπορέσετε να επιτύχετε κοινούς στόχους;

Complete and Continue