Išėjimas iš komforto zonos

“Comfort can be dangerous. Comfort provides a floor but also a ceiling.” Trevor Noah

Parodykite savo gebėjimą klestėti už komforto zonos ribų atsakydami į žemiau pateiktus klausimus 👇

  • Išvardinkite 5 dalykus, priverčiančius išeiti iš savo komforto zonos. Kada juos patyrėte?
  • Ar aktyviai ieškote būdų, kaip išeiti iš komforto zonos ir galimybių tai padaryti?

Žvilgterkite į šį pavyzdį👇

Complete and Continue