Problemų sprendimas

"Negalime išspręsti problemų mąstydami taip, kaip mąstėme jas sukurdami". Albert‘as Einstein‘as

Parodykite savo problemų sprendimo įgūdžius atsakydami į žemiau pateiktus klausimus 👇

  • Kokiu problemos sprendimo atveju labiausiai didžiuojatės? Kodėl? Kas tuomet vyko?
  • Kaip užtikrinate, kad išsprendus problemą ji nepasikartotų? Ar esate sugalvoję metodą / techniką panašių problemų sprendimui?
  • Papasakokite apie situaciją, kuomet pasitelkėte kūrybišką mąstymą, siekdami eliminuoti nusivylimą produktu, situacija ar procesu.
  • Apibūdinkite situaciją, kurios metu Jums teko mąstyti nestandartiškai. Kaip Jums sekėsi?

Žvilgterkite į šį pavyzdį 👇

Complete and Continue